Hoạt động xã hội

Các hoạt động chính của KPF

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại phát triển bền vững cho cộng đồng cách đặt họ ở vị trí trung tâm của các hoạt động. Thông qua 3 hoạt động chính, chúng tôi hướng dẫn, hỗ trợ và trao quyền cho người dân địa phương hướng tới một tương lai lâu dài tốt đẹp hơn với những cơ hội mới, môi trường sống lành mạnh và cuối cùng là niềm tự hào và tự tin về văn hóa.

Hỗ trợ kinh tế

 

 • Du lịch: Hỗ trợ người dân địa phương phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững, thiết lập cơ sở lưu trú, thiết kế dịch vụ du lịch, đào tạo về nghiệp vụ du lịch và quản lý dự án một cách tổng thể.
 • Nông nghiệp: Tìm kiếm cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, hướng dẫn người dân trồng thử nghiệm nâng cao hiệu quả kinh tế và kết nối nhà cung cấp địa phương với khách hàng tại các thành phố.
 • Trồng rừng: Hướng dẫn người dân trồng các loại cây lâm nghiệp có tiềm năng kinh tế.

Hoạt động môi trường

 • Tổ chức các sự kiện về môi trường để hướng dẫn người dân địa phương phân loại, thu gom và xử lý rác thải.
 • Hỗ trợ người dân địa phương cơ sở hạ tầng xử lý rác thải như hệ thống thu gom rác và lò đốt.
 • Hướng dẫn người dân ủ rác hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ nông nghiệp, hạn chế sử dụng phân hóa học.
 • Trồng cây xanh và hoa trong các khu dân cư để cải tạo cảnh quan.
 • Hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Giữ vật nuôi trong điều kiện vệ sinh thích hợp và bảo vệ sức khoẻ của chúng.

Dự án giáo dục


 • Hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về bảo vệ môi trường, phân loại rác, ứng xử với khách du lịch và bảo tồn văn hóa bản địa.
 • Hướng dẫn người dân về ý thức văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn văn hóa bản địa.
 • Hướng dẫn trẻ em, gia đình vận hành homestay và người dân bản địa thực hành tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu giao tiếp cơ bản với khách du lịch nước ngoài.
 • Hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường tiểu học Cao Phạ trong khả năng và điều kiện phù hợp.
 • Hỗ trợ trường tiểu học Cao Phạ thành lập và hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh.